VTE – Vakıf Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu

VTE – Vakıf Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu

Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80’i, devamlı olarak Amerikan Doları (USD) cinsinden kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 15.2.2005
*Risk Değeri 4/7
Karşılaştırma Ölçütü

%10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %90 BIST-KYD Eurobond USD (TL)

Fon Büyüklüğü TL

1,357,276.42

Pay Değeri TL

0.036012

Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde) 1,46 %
* Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, En fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır. 

Yıl Başından Bu Yana Getiri (30.06.2018)

Fon Net Getiri %
Benchmark Getirisi
9,15
10,07