VKT – Vakıf Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

VKT – Vakıf Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80’i, devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün aralığındadır. Fon yönetim stratejisi kısa vadeli faiz getirisine yatırım yapmayı aynı zamanda günlük likidite ihtiyacını karşılamayı amaçlayan yatırımcıya portföydeki varlıkları farklılaştırarak katma değer yaratmayı hedeflemektedir.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 6.8.2012
*Risk Değeri 1/7
Karşılaştırma Ölçütü

%40 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %40 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %20 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Büyüklüğü TL 430,367,898.78
Pay Değeri TL 0.017321
Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde) 2,06 %
* Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, En fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır. 

Yıl Başından Bu Yana Getiri (30.06.2018)

Fon Net Getiri %
Benchmark Getirisi (Brüt) %
5,94
6,67