VKS – Vakıf Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fon

VKS – Vakıf Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu

Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz.

 

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 11.8.2016
*Risk Değeri 2/7
Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %5 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı-TL 

Fon Büyüklüğü TL 9,598,350.98
Pay Değeri TL

0.012756

Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde) 1.97 %

* Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, En fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır. 

 

 Yılbaşından İtibaren (30.06.2018)

Fon Net Getiri %
Benchmark Getirisi (Brüt) %
5,31
3,47