VK3 – Vakıf Portföy İkinci Değişken Fon

VK3 – Vakıf Portföy İkinci Değişken Fon

Yatırım Stratejisi

Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin (Tebliğ) 6’ncı maddesinde belirtilen diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen ‘Değişken Fon’ niteliğindedir.

Fon portföyünün yönetiminde ortaklık payları alınabilmekle beraber ağırlıklı olarak yerli ve/veya yabancı  kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına ve para piyasası enstrümanlarına yer verilecektir. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 25.8.1989
*Risk Değeri 5/7
Karşılaştırma Ölçütü

Gecelik Türk Lirası referans faiz oranının performans dönemine denk gelen bileşik getirisidir.

Fon Büyüklüğü TL 4,987,757.66
Pay Değeri TL 125,937575
Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde) 2,19 %
* Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, En fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır. 

Yıl Başından Bu Yana Getiri (30.06.2018)

Fon Net Getiri %
Benchmark Getirisi (Brüt) %
5,25
7,55