VK2 – Vakıf Portföy Borçlanma Araçları Fonu

VK2 – Vakıf Portföy Borçlanma Araçları Fonu

Yönetim Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80’i, devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon yatırım stratejisi, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak kamu ve özel sektör orta ve uzun vadeli borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 26.12.1988
*Risk Değeri 3/7
Karşılaştırma Ölçütü

%50 BIST- KYD DIBS Tüm + %25 BIST-KYD DİBS 365 Gün + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %15 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Büyüklüğü TL

2,758,012.40

Pay Değeri TL 428,063387
Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde) 2,19
* Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, En fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır. 

Yıl Başından Bu Yana Getiri (30.06.2018)

Fon Net Getiri %
Benchmark Getirisi (Brüt) %
6,08
-0,62