VHL – Vakıf Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu (29.09.2017 itibariyle VK6 fon bünyesinde birleşerek sona ermiştir)

VHL – Vakıf Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu (29.09.2017 itibariyle VK6 fon bünyesinde birleştirilmiş ve fon varlığı sona ermiştir)

Yönetim Stratejisi

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 15.02.2005
*Risk Değeri 1/7
Karşılaştırma Ölçütü

%20 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %30 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %50 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Büyüklüğü TL

0,00

Pay Değeri TL

0,00

Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde) 1,00 %
* Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, En fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.

Yıl Başından Bu Yana Getiri (30.06.2017)

Fon Net Getiri %
Benchmark Getirisi
5,30
5,36