VDI – Vakıf Portföy İlk Adım Değişken Özel Fon

VDI – Vakıf Portföy İlk Adım Değişken Özel Fon

Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin (Tebliğ) 6’ncı maddesinde belirtilen diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen ‘Değişken Fon’ niteliğindedir.

Fon portföyünün yönetiminde ortaklık payları alınabilmekle beraber ağırlıklı olarak yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına ve para piyasası enstrümanlarına yer verilir.

İlk Adım Fonu, sadece 18 yaşından küçükler için oluşturulmuş bir yatırım fonudur. Uzun vadede çocukların geleceği için birikim yapmak isteyen yatırımcılar için düşük ve orta derecede risk algısıyla yönetilen bir fondur.

Fon katılma belgelerinin, fona ilk katılımından itibaren üç yıl içerisinde fona geri satımında %3 oranında komisyon uygulanır. Söz konusu komisyon, diğer yatırım fonu sahiplerinin yatırımlarını korumak amacıyla fon portföyüne gelir kaydedilir.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 12.06.1997
*Risk Değeri 4/7
Karşılaştırma Ölçütü

%10 BIST 100 Endeksi + %30 BIST-KYD DİBS Tüm + %25 BIST-KYD DİBS 365 Gün + %10 BIST- KYD ÖSBA (Sabit) + %25 BIST-KYD Repo (Brüt)

Fon Büyüklüğü TL

0,00

Pay Değeri TL

0,00

Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde) 1,46 %
* Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, En fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.

Yıl Başından Bu Yana Getiri (30.06.2017)

Fon Net Getiri %
Benchmark Getirisi
7,25
7,76