VBL – Vakıf Portföy İkinci Para Piyasası Fonu

VBL – Vakıf Portföy İkinci Para Piyasası Fonu

Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 02.02.1990
*Risk Değeri 1/7
Karşılaştırma Ölçütü

%20 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %30 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %50 BIST-KYD Repo (Brüt)     

Fon Büyüklüğü TL 74,748,995.23
Pay Değeri TL 16.495533
Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde) 1,00 %
* Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, En fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır. 

Yıl Başından Bu Yana Getiri (29.12.2017)

Fon Net Getiri %
Benchmark Getirisi
11,69
11,72