VBA – Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu

VBA – Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu

Yatırım Stratejisi

Fon’un yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarının yanı sıra ortaklık payları, katılma hesapları, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir.

Fon yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz.

Fon Bilgilendirme Tablosu

 

Fon Kuruluş Tarihi 25.5.2005
*Risk Değeri 6/7
Karşılaştırma Ölçütü

%10 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %90 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama

Fon Büyüklüğü TL 10,997,948.18
Pay Değeri TL

0.053248

Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde) 1,83 %
* Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, En fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır. 

Yıl Başından Bu Yana Getiri (30.06.2018)

Fon Net Getiri %
Benchmark Getirisi (Brüt) %
15,27
15,17