VAF – Vakıf Portföy Birinci Değişken Fon

VAF – Vakıf Portföy Birinci Değişken Fon

Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin (Tebliğ) 6’ncı maddesinde belirtilen diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen ‘Değişken Fon’ niteliğindedir.

Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçilirken ağırlıklı olarak BIST’te işlem gören ortaklık payları ile kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yer verilir.  Fon portföyüne dahil edilecek yurt içi ortaklık paylarının fon toplam değerine oranı asgari %51 azami %75 olarak belirlenmiştir.

Fon portföyünde yer alan ortaklık payı ağırlığına ve dağılımına, makroekonomik ve küresel gelişmelerin yanısıra piyasaya etki etmesi beklenen faktörler göz önüne alınarak karar verilmektedir. Fon, hisse senedi piyasasında yatırım yapmak isteyen orta-yüksek seviyede risk alabilen yatırımcılara hitap etmektedir.

 

Fon Bilgilendirme Tablosu

15.625551

143773​.21

Fon Kuruluş Tarihi 11.1.1990
*Risk Değeri 6/7
Karşılaştırma Ölçütü

%65 BIST 100 Endeksi + %20 BIST- KYD DİBS 182 Gün + %15 BIST- KYD Repo (Brüt)

Fon Büyüklüğü TL

440,381.52

Pay Değeri TL

14.917063

Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde) 3,01 %
* Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, En fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır. 

Yıl Başından Bu Yana Getiri (30.06.2018)

Fon Net Getiri %
Benchmark Getirisi (Brüt) %
-6,51
-7,08