TEFAS

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe giren Seri:III-52.1 sayılı yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliğinin (Fon tebliği) 15. maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde; Takasbank, yatırım fonlarının, fon kurucuları veya onların tayin edeceği operatör kurumlar tarafından diğer Platform üyelerinin müşterilerine satılmasına, geri alınmasına ve gerçekleşecek işlemlerin takasının yapılmasına olanak sağlayacak TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) adında bir Platform kurmuştur.

TEFAS Platformu 09.01.2015 tarihi itibariyle faaliyete geçmiş olup özel fon, serbest fon, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, garantili fon ve koruma amaçlı fonların katılma payları haricindeki tüm fon katılma payı alım satım işlemleri bu Platform üzerinden gerçekleştirilecektir. Bunun yanısıra para piyasası fonları (likit fonlar) ile kısa vadeli borçlanma araçları fonlarının katılma paylarının Platformda işlem görmesi durumu kurucu insiyatifine bırakılmıştır. Kurucusu olduğumuz para piyasası fonları ile kısa vadeli borçlanma araçları fonlarımız TEFAS Platformunda işlem görmemektedir. Bu fonlarımızın katılma payı alım satımı Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yanı sıra, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük ve Şubeleri, İnternet Bankacılığı, ATM, Vakıfbank Telefon Bankacılığı (0850 222 0 724) ve Mobil Bankacılık aracılığı ile 7 gün 24 saat ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Merkez ve Şubeleri ile İnternet Şubesi aracılığı ile yapılabilir.

Bu kapsamda kurucusu olduğumuz ve aşağıda unvanları belirtilen TEFAS’ta işlem gören yatırım fonlarımıza Türkiye’deki tüm banka ve aracı kurumların şubeleri ile internet şubeleri kanallarından ek bir ücret ve komisyon ödemeden ulaşabilirsiniz.

  • VAF Vakıf Portföy Birinci Değişken Fon
  • VK3 Vakıf Portföy İkinci Değişken Fon
  • VBA Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
  • VEF Vakıf Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
  • VK2 Vakıf Portföy Borçlanma Araçları Fonu
  • VTE Vakıf Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu
  • VKS Vakıf Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu

TEFAS ile birlikte eş zamanlı olarak 9 Ocak 2015 tarihinde fonların performanslarının analiz edilebileceği ve yatırım kararlarının performansa göre alınabilmesini mümkün kılacak Fon Bilgilendirme Platformu da hizmete açılmıştır. Fon Bilgilendirme Platformu’na http://fonturkey.com.tr veya http://fundturkey.com.tr adreslerinden ulaşılabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan TEFAS Platformu’na İlişkin Basın Duyurusu’na ulaşmak için tıklayınız.