Hakkımızda

Kuruluş

Şirketimiz T.Vakıflar Bankası T.A.O’nun  % 100 oranı ile İştiraki olup, 22.10.2001 tarihinde kurulmuştur.

Şirketimiz,  Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (“SPK”) 11 Şubat 2002 tarihinde Yetki Belgesi almıştır. Bu yetki belgesi, SPK 6362 sayılı mevzuatı çerçevesinde iptal edilerek 3 Haziran 2015 tarihinde yenisi verilmiştir. SPK tarafından 9 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)"ne uyum çerçevesinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun kurucusu olduğu yatırım fonlarının kuruculuğunun Şirketimize devri 12 Haziran 2015 tarihinde SPK tarafından onaylanmış ve 24 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşmiştir.

Amaç

Şirketimizin amacı; Sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri yönetmektir.

Yönetilecek portföyler;

Emeklilik yatırım fonları
Yatırım fonları
Yatırım ortaklıkları
Bireysel ve tüzel portföy yönetimi

Ticari Sicil Bilgisi

Ticari Unvan: Vakıf Portfoy Yönetimi A.Ş.

Adres: Kozyatağı Mah. Değirmen Sk. Nida Kule No:18 Kat:22  Kadıköy/ İstanbul

Ticaret Sicil Numarası: 464656-412238

Mersis No: 0922-0316-9560-0014

 Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı / Unvanı Grubu Pay Adedi Pay Tutarı %
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. A Grubu     12.240.000 12.240.000 51
Ziraat portföy Yönetimi A.Ş. B Grubu     11.760.000 11.760.000 49
TOPLAM       24.000.000 24.000.000 100

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cem VOLGA
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali ÇALIŞ
Yönetim Kurulu Üyesi Şaban KAPLAN
Yönetim Kurulu Üyesi Erkut AKPINAR
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Dr.Serhad SATOĞLU