Genel Bilgiler

Yatırım Fonu Nedir?

Yatırım fonları; halktan topladıkları paralar karşılığı, hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçlarından ve kıymetli madenlerden oluşan portföyleri yönetirler. Özetle; yetkili kuruluşlarca, katılma belgesi karşılığında tasarruf sahiplerinden toplanan kaynakların, çeşitli sermaye piyasası araçlarına dengeli şekilde dağıtılarak değerlenmesini sağlayan kurumlara "Yatırım Fonu" denir.

Yatırım Fonunun Avantajları

-Yatırım fonları, sürekli olarak piyasaları izleyen uzman profesyonel yöneticiler tarafından, riskin minimum, getirinin maksimum olması ilkesi ile yönetilir.

- Yatırım fonları, hazine bonosu, devlet tahvili, özel sektör tahvili, kıymetli madenler (altın), hisse senedi, repo gibi çeşitli yatırım araçlarından oluşur. Böylece yatırımcı, tek bir yatırım aracının yaratacağı riskten korunmuş olur.

- Fon portföyündeki değer artışlarının, portföy değerine günlük olarak yansıtılması nedeniyle işlemiş gelir ile birlikte, gerek ihtiyaç olunduğu kadar gerekse tamamı istenildiği anda paraya çevrilebilecektir.

- Menkul kıymetlerin değerlemesi ve kontrolü ile kupon, faiz ve temettü tahsili fon yönetimince yapılacağından vade takibi, tahsil etme gibi zaman ve kaynak kullanımını gerektiren işlemlerden korunabilecektir.

Neden Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Fonları ?

Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Fonları’nda birikimleriniz, piyasaları sürekli takip eden profesyonel portföy yöneticileri tarafından, minimum risk ile maksimum kazanç ilkesi doğrultusunda yönetilir. Küçük birikimlerinizde dahi büyük yatırımcıların elde ettikleri avantajlardan yararlanır, vade sonu beklemek gibi bir zorunluluk olmaksızın, birikimlerinizi kolaylıkla nakde dönüştürebilirsiniz. Fonlarımız arasında değişen şartlara, beklentilerinize veya risk tercihlerinize bağlı olarak rahatlıkla geçiş yapabilirsiniz.